Hier de link naar onze statuten, de publicatie ANBI en een overzicht van onze activiteiten.

ANBI

Momenteel hebben wij als stichting de ANBI – status in aanvraag bij de belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor deze status is er de publicatieplicht. Ga via de link hierboven naar onze publicatie.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de één of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn.

Hieronder staat ons beleid weergegeven aan de hand van de golden circle van Simon Sinek. De Golden circle gaat in op de manier van denken, handelen en communiceren tussen organisatie en doelgroep. Sinek toont met het model aan dat de ‘waarom’ het belangrijkste element is in communicatie. “Start with why” is zijn credo.

Naam: Stichting MaatschapGeluk

Adres: J.W. Hagemanstraat 34a 7151 AG Eibergen
Email: maatschapgeluk@gmail.com
RSIN 862779790 | KVK 83227040

Doelstelling

 1. De Stichting heeft ten doel:
  a. het verbeteren van het geluk van kwetsbare doelgroepen door lokaal met sociaal
  ondernemers projecten op te zetten in samenwerking met bestaande initiatieven,
  vrijwilligers en organisaties (profit en non-profit);
  b. het opzetten en ondersteunen van projecten die bestaande initiatieven versterken en het
  onbenutte potentieel binnen bestaande organisaties en de samenleving benutten
  en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of
  daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Marleen Kosterink – Stapelbroek

Secretaris en penningmeester: Madelon Kuijk

Bestuurslid: Femke Werkhoven – Smit

Raad van Toezicht

Wij wisten dat we een ANBI – stichting wilde worden dus zochten we naar leden voor de Raad van Toezicht. Winst maken willen we niet, maar wel een zo groot mogelijke maatschappelijke impact.

Harry Niemeijer, algemeen directeur Elite B.V.

Tonni Wormgoor, voormalig Director shareholder Wormgoor Assurantiën & Hypotheken

Vacant: Momenteel zijn we nog zoekende naar een 3e lid voor de Raad van Toezicht.

WHY?

Ieder mens doet ertoe en verdient het om gelukkig te zijn. Vele initiatieven zetten zich dagelijks in voor het geluk van kwetsbare mensen. Wij leggen verbinding met alles wat er al is om geluk voor iedereen mogelijk te maken. 

Waarom? Omdat je gelukkig voelen bijdraagt aan je welzijn en algehele welbevinden. Voor sommige mensen is geluk geen vanzelfsprekendheid. Ook voelt ieder mens zich wel eens ongelukkig. We willen ‘geluk’ en ook ‘ongeluk’ normaliseren. Het hoort immers bij het leven van iedereen. Veel mensen komen er zelf weer bovenop, doordat ze weten of de mogelijkheden hebben om zelf weer het geluk te vinden in zichzelf en om zich heen.  Maar soms is het zo dat je het geluk zelfstandig niet meer terug kunt vinden, omdat je niet weet hoe het tij te keren of omdat je het zelf gewoonweg niet kunt. Door ziekte van jezelf of een naaste, leven met een beperking, een psychische aandoening, een groot verlies, door geldproblemen, huiselijk geweld, een andere complexe thuissituatie, een scheiding van je ouders, eenzaamheid doordat je er alleen voor staat, ontwikkelingsproblemen door toedoen van je opvoeding, een trauma, pesterijen op het werk of op school, verslaving, detentie of gewoon buren die je het leven zuur maken. Vaak liggen er hardnekkige patronen aan ten grondslag, waardoor iemand niet in staat is om zelf het geluk weer te ondervinden. We kennen allemaal het gezegde: “Blijven hangen in oud zeer!” Vaak ook niet weten dat je omgeving een dusdanige invloed heeft op jou en niet je eigen keuzes kunnen of durven maken. 

Veelal zijn het externe factoren waar je (deels) zelf invloed op kunt uitoefenen, maar soms gewoon niet weet waar je moet beginnen en soms heb je gewoon even iemand nodig die je tijdelijk of langere tijd ondersteunt. Er zijn ook mensen die echt gevangen zitten in hun eigen situatie en zichzelf isoleren van de buitenwereld. 

GELUKKIG zijn er veel initiatieven in den lande die bijdragen aan het geluk van kwetsbare doelgroepen. Maar ook scholen, werkgevers, sport-, cultuur – en andere vrijetijdsclubs, het buurthuis of gewoon je buren kunnen bijdragen. Eigenlijk iedereen die onderdeel van de samenleving uitmaakt kan een bijdrage leveren. Van jong tot oud. 

GELUKKIG weten we inmiddels veel over welzijnsthema’s en wat wel of niet kan bijdragen aan het geluk. Geluk en welzijn vallen eigenlijk in elkaar als begrippen.

Wij kunnen onze stichting opheffen wanneer er geen ongeluk meer bestaat! En dat zal nooit zo zijn, zolang er mensen zijn, aangezien het een onderdeel is van het leven.

Geluk kan nooit zonder ongeluk!

HOW?

 • Delen
 • Informeren
 • Triggeren
 • Verenigen
 • Organiseren
 • Entertainen
 • Liefhebben
 • Tonen
 • Geloven
 • Onderzoeken
 • Enthousiasmeren
 • DOEN

 

WHAT?

 1. Online platform:

Om bovenstaande te bewerkstelligen is het online platform van groot belang. Als bedrijf of organisatie kun je onze waardevolle content sponsoren door partner te worden. 

 

 • Iedere 2 weken een geluksverhaal van kwetsbare individuen die het geluk gevonden hebben. Door in gesprek te gaan de lokale goede doelen uit Berkelland, Zutphen en Haaksbergen (daar komen we vandaan) en te horen wat er leeft halen we verhalen op van mensen uit het leven gegrepen. Denk bijvoorbeeld aan een voorbeeld van iemand bij de Zonnebloem of uit het zorgcentrum. Door namen te hangen van organisaties aan de verhalen zorgen we voor publiciteit. Je kunt dan ook later besluiten via ons online platform om sponsor te worden van onze stichting. 
 • Eigen projecten die bijdragen aan geluk: geluksapp…..
 • En we bedenken vast nog andere toffe dingen. 

 

 1. Offline platform: 

 

 • Column in een krant 
 • Offline activiteiten zoals beschreven, krukjesproject, tassenproject, vrijwillige straathoekwerkers….
 • Nog veel meer ideeën

 1. Projecten op inhuur

 

 • Organisaties die iets betekenen voor kwetsbare doelgroepen kunnen ons inhuren om ervoor te zorgen dat ze hun maatschappelijke geluksdoelen beter behalen. 
 • We kunnen bijvoorbeeld zorgdragen voor meer publiciteit, meer vrijwilligers en meer rendement. 

 

 1. Events organiseren 

 

 • Maatschappelijke ondernemersprijs
 • Maatschappelijk Diner
 • Beursvloer
 • Haringparty 
 • Charity Event
 • Anders….