Voor mij is geluk mijn hart brengen naar het hart van de ander. Zo werk ik ook. Leef vanuit genade naar jezelf en de ander.

Meer geluksverhalen?

Lighthouse

In februari 2000 ben ik gestart met het wijkcentrum Lighthouse te Zutphen. Ik merkte dat er behoefte was aan kinderactiviteiten maar ik had niet gedacht dat er zoveel vraag naar zou zijn. Ik groeide al snel en ging ook jongeren activiteiten opzetten, een kledingbank voor mensen die geen kleding konden kopen, koffie ochtenden en zondags diner met daaruit voortvloeiend gesprekken over levensvragen met de bijbel als uitgangspunt.  Na veel ups and downs bestaat Lighthouse al 21 jaar.

Ik wist al vanaf mijn 12de jaar in mijn hart en in mijn hoofd dat God mij deze roeping had gegeven. Ik heb eerst andere dingen gedaan zoals studeren maar ik kwam toen ik wilde gaan werken nergens aan de bak. Ik merkte dat er zoveel nood was in Zutphen in bepaalde wijken dat ik ben gestart met Lighthouse. Zo kwam ik toch weer bij mijn roeping terecht.

Ik ben met veel verschillende vraagstukken aan het werk gegaan en hoefde niet altijd letterlijk de behoefte te horen van de doelgroepen want ik kon veel aanvoelen met mijn gevoel. Zo kwam er ook al snel een tak bij van opvoeding, relaties en hoe om te gaan met financiën. Er sloten veel vrijwilligers aan en het voelde als snel als een Lighthouse familie.

Ik heb het al zo lang volgehouden omdat ik het altijd als een roeping heb gevoeld. Het is niet altijd leuk geweest en ik heb veel meegemaakt maar ik had altijd het gevoel steun te hebben van God. Ik kreeg dan weer nieuwe krachten om door te gaan of een nieuw pad te zien. Zelfs nu het op persoonlijk vlak even wat minder gaat door een burn out en een scheiding, helpt God mij hier doorheen. Mensen om me heen zeiden laat je niet uit het velt slaan. Laat het kwade niet winnen van het goede. Daar putte ik weer kracht uit om door te gaan.

Ik heb Lighthouse op de foto gezet. Op het muurtje staat mijn bijbel en daarnaast een kistje in de vorm van een boek. Daar zitten allemaal mooie verhalen en lieve woorden in die ik in de loop van de jaren heb gekregen van verschillende mensen. Als ik me even niet goed voel dan kan ik uit beide veel geluk en kracht halen.

Voor mij is geluk mijn hart brengen naar het hart van de ander. Zo werk ik ook. Leef vanuit genade naar jezelf en de ander. God houdt van mij en accepteert mij ondanks mijn fouten en zo  handel ik ook naar anderen. Genade vergeeft, geneest en bevrijd. Door anderen te vergeven kun je zelf genezen.